[X018A5AW], Letter from Marion Estelle Edison to Mina Miller (Mrs Thomas A.) Edison, 1914 - Edison, Marion Estelle